Tarinamme - Runoskylästä Turun oma muistikylä

Runoskylässä perusajatuksenamme on muistisairaiden hyvä, turvallinen ja kotoisa hoito. Toimimme Turun Runosmäessä ja Runoskylään kuuluu kaksi perheomisteista hoitokotia: Emmi-koti ja Otso-koti. Suomalaisen työn ja omistajuuden merkiksi Runoskylällä on ollut vuodesta 2017 alkaen avainlippu.

Idea Runoskylästä syntyy

Keväällä 2014 teimme matkan Hollantiin hakeaksemme vahvistusta idealle Runoskylästä. Tutustuimme hollantilaiseen 150 asukkaan muistikylään, joka rakentuu kahdeksan hengen hoitoyksiköistä. Alue on suojattu aidoilla, jotta asukkaat voivat liikkua pihapiirissään kohtalaisen turvallisesti ja vapaasti, mutta kuitenkin hoitajien valvonnassa. Yksiköt on sisustettu asukkaiden aiempi elämäntyyli ja kulttuuri huomioiden. Ateriat valmistetaan kunkin yksikön omissa pienkeittiöissä usein vapaaehtoisten tukemana. Suomalaisesta toimintatavasta poiketen jokaisessa asunnossa ei ole omaa WC:tä, vaan niitä on yksi kolmea asukasta kohden.

Erityisesti hollantilaisessa hoitokodissa korostui asukkaan itsemääräämisoikeus, ja kunnioitus sitä kohtaan on huomattava. Itsemääräämisoikeuden korostaminen on myös Runoskylässä tärkeä teema.

Runoskylää rakentamaan

Emmi- ja Otso-kodilla on molemmilla pitkä kokemus muistisairaiden ikäihmisten vaativasta tehostetusta asumispalvelusta. Emmi-kodilla on syksyllä 2016 valmistuneen laajennuksen myötä Runosmäessä kolme 12 hengen ryhmäkotia. Turun keskustasta Runosmäkeen muuttaneella Otsolla on Runoskylässä kaksi ryhmäkotia, yhteensä 20 henkeä. Runoskylä antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa ja uusia palveluja kahden tiiviisti yhteistyössä toimivan perheyrityksen voimin ajanmukaisissa uusissa tiloissa.

Kahden pienen yksityisen toimijan yhteistyöllä halutaan luoda uusi toimintamalli, jossa rakennetaan vahvempaa pohjaa paikallisuudelle ja ennen kaikkea kehitetään muistisairaiden hoidon laatua kodinomaisessa ympäristössä. Toiminnan, yhteistyön ja laadun kehittämisellä voidaan vaikuttaa hillitsevästi myös hoidon jatkuvasti nouseviin kustannuksiin.

Runoskylässä toimii Emmi- ja Otso-kodin lisäksi Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, vahva muistityön järjestöasiantuntija. Yhdistyksen ylläpitämä Tammikoti on muistisairaiden päivätoiminnan pitkäaikainen kehittäjä Turussa.

Runoskylän läheisyydessä on Turun kaupungin ylläpitämä Runosmäen palvelukeskus, alueen asukkaille tarkoitettu yhteinen olohuone. Se on myös yksi neljästä Turun kaupungin vanhuspalvelukeskuksesta. Keskuksessa on uusi, vasta remontoitu asumispalvelun erityisyksikkö muistisairaille.

Neljän eri toimijan vahva osaaminen muistisairauksien hoidossa muistisairauden eri vaiheissa luo mahdollisuuden kehittää alueesta muistiosaamisen keskus, Runoskylä. Alueen keskittyminen muistiosaamiseen on kirjattu myös kaupungin strategiseen suunnitelmaan. Yhteistyötä tehdään toimijoiden välillä jo nyt, mutta tarkoituksena on lisätä sitä niin, että yhteistyön tuloksena syntyy uutta osaamista muistisairauksien hoidossa.

Pienyhteisökodit toiminnan sydämenä


Kaikkiaan ryhmäkoteja on siis viisi Runoskylässä. Ryhmäkodit ovat pieniä itsenäisiä yhteisöjä, joilla on oma henkilökuntansa, tilansa ja toimintansa. Ympärillä on kuitenkin jatkuvasti saatavilla asiantuntijapalveluita ja toimintaa tukevaa yhteistyötä.

Toiminta on pienimuotoista, viihtyisää ja kotoista. Asukkaan yksilölliset tarpeet ja tottumukset pystytään huomioimaan entistä paremmin. Näin voidaan varmistua siitä, että muistisairaan hyvä hoito ja hoidon kehittäminen asiantuntijakeskittymän avulla toteutuu. Toimintaa ohjaa ajatus siitä, että hoitajat ovat töissä asukkaiden kotona. Keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaiden hoitoon erikoistuneet hoitokodit ovat noudattaneet tätä periaatetta toimintansa alusta asti 1990-luvun puolelta saakka.

Ulospäin suuntautuvaa toimintaa

Keskeisenä toiminnan sisällön kehittämiskohteena on Runoskylässä se, että asukkaiden elämä suuntautuu kylästä ulospäin niin sanottuun normaaliin arkeen laajemmassa kaupunkiyhteisössä. Runosmäki on suuri lähiö, jossa asuu kaikenikäistä väkeä ja jossa on monipuoliset palvelut, kuten koulut, kaupat, kirjasto ja sosiaali- ja terveyskeskus. Liikenneyhteydet ovat hyvät lähteä vaikka konserttiin tai retkelle torille tai Aurajokirantaan. Halutessaan asukas voi tietenkin olla pienyhteisönsä turvallisessa ympäristössä luonnosta sekä muiden asukkaiden ja hoitajien seurasta nauttien.

Hoitokotien ympärillä ja sisäpihalla on isot piha-alueet, jotka on suunniteltu muistisairaiden tarpeet huomioiden. On tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa luonnossa, voimaantua ja halutessaan myös puuhata puutarhatöiden parissa. Tontin pohjoisreunasta alkava kaunis metsikkö tuo tärkeän luonnonläheisyyden hoidon osaksi. Runoskylän ympärillä kulkee erilaisia esteettömiä reittejä ja polkuja asukkaille kulkea ja viihtyä. Metsäalue on Runosmäen asukkaiden suosima ulkoilualue ja myös koululaisten ja suunnistajien aktiivisessa liikuntakäytössä. Tämän kaupunkimetsän tuomat mahdollisuudet ovat myös uudenlaisen hoitokulttuurin edellytyksiä.