Runoskylä

Hyvä tietää

Hyvä tietää

Kun kotona asuminen ei ole enää vaihtoehto, kannattaa ottaa yhteyttä kotikunnan sosiaalitoimeen. Vanhuspuolen sosiaalityötekijän ja muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä tehdään tilanteen ja palvelutarpeen arviointi, jonka jälkeen suositellaan kullekin sopivinta toimintamallia.

Otso-kodin omavalvontasuunnitelma »

Emmi-kodin omavalvontasuunnitelma »

Ruokalista »

Runoskylä
Asukkaaksi

Runoskylään asukkaaksi on mahdollista päästä kolmella eri tavalla:

  • kunnallisen ostopalvelusopimuksen kautta. Tällöin kunta päättää hoivakodista, mutta kuuntelee muistisairaan sekä omaisten toiveita.
  • palveluseteliä hyödyntäen. Tällöin omaiset etsivät itse paikan.
  • maksaen itse

Lisätietoa Varsinais-Suomen kuntien palveluista saa KomPAssi -palvelusta https://www.asiakasneuvonta.fi/fi, puh. 02-2626164 ma-pe klo 9-15.

Turun kaupungin vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijät, lue lisää täältä.

Asiakas on hoivakotiin siirtyessään oikeutettu saamaan tukea Kelalta, kuten eläkettä saavan hoitotukea ja mahdollisesti asumistukea. Lisätietoja Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki. Autamme omaisia hakemusten teossa.

Yhteisöllisyys on tunnetta, merkityksellisyyttä, osallisuutta, kohdatuksi tulemista, läsnäoloa ja turvaa…

Sivukartta